JEMEN -  Džabal Milhán (září 1999) JEMEN.CZ     FOTOPRŮVODCE JEMEN     FOTOGALERIE 
  TEXT          MAPA