hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán
    Zájezdy    Individuální cesty  Novinky   Fotogalerie    Kontakt
ZÁJEZDY
 PŘEHLED ZÁJEZDŮ
   - Všechny země
   - Omán
   - Etiopie
   - Sokotra
   - Další země

Zájezdy do zemí

GRUZIE
ARMÉNIE
TURECKO
ÍRÁN

www.zakavkazsko.cz
 PŘIHLÁŠKA NA ZÁJEZD
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Cestovní pojištění
 Pojištění CK
 Ochrana os. údajů
 INFO K ZÁJEZDŮM
 Typy zájezdů
 Náročnost
 Slevy a ceny
 Letenky
 Místní doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi

ETIOPIE - TREKING V TIGRAY A DANAKILSKÁ PROLÁKLINA -----------------------------------------------

treking a výprava do Danakilu
18.1. – 3.2.2020 17 dní s lety 77900,- Kč
15 dní pobytu

Cena zájezdu obsahuje zpáteční letenku Praha - Addis Abeba a vnitrostátní letenky včetně tax v ceně do 22000,- Kč

Další termíny tohoto zájezdu :
19.1. - 4.2.2019     74500,- Kč
 
Zájezd ETIOPIE - TREKING V TIGRAY A DANAKILSKÁ PROLÁKLINA - trasa zájezdu
Náročnost 2-3
Ubytování HOTEL
STAN
Doprava LETECKY
MINIBUS
4WD

 PROGRAM ZÁJEZDU    FOTOGALERIE  REZERVACE ZÁJEZDU
  • pěšky a nalehko tigrejskými horami
  • tři tisíce let historie starověkého Axumu
  • dvoudenní pěší výprava ke klášteru Gunda Gundo
  • vesnice a kostely pískovcových stolových hor
  • výstupy ke skalním kostelům v oblasti Gheralta
  • sopka Erta Ale a jezero Dalol v Danakilské proláklině
     Tigrejské oblasti většina cest severní Etiopií věnuje méně pozornosti, než si zaslouží. Přitom je to oblast, kde vzkvétala jedna z velkých říší starověku – Axum. Město Axum je pro etiopské křesťany dodnes nejdůležitější poutní místo v zemi. Tady přijali Etiopané už ve 4.století křesťanství a tady je podle etiopské církve střežena biblická Archa úmluvy. V Tigray je řada z nejvýznamějších kostelů a klášterů země. Klášter Debre Damo, do kterého se lze dostat jen po staletí stále stejným způsobem: šplhem po laně v kolmé skalní stěně. Klášter Gunda-Gundo v zastrčeném údolí uprostřed hor u eritrejských hranic jako jeden z mála unikl zničení při tažení muslimských dobyvatelů v 16.století a jeho hlavní budova tak patří k nejstarším dochovaným sakrálním stavbám v zemi. V oblasti Tigray je také přes 120 skalních kostelů a klášterů, které jsou vykutány do stěn pískovcových hor, či jsou vestavěny do jeskyní a převisů. Jsou bohatě vyzdobeny malbami a freskami a leží v pohádkové krajině stolových hor a skalních věží. Často jsou usazeny na těch nejneuvěřitelnějších místech, přístupné jen po krkolomných stezkách ve skalních stěnách a po římsách. Tigray je také civilizačně nejrozvinutější částí severní etiopské vysočiny, jedině zde se setkáte i ve vesnicích se starou kamennou architekturou a zemědělská krajina je tu překvapivě úhledná a upravená.
Do této krajiny se vydáme hlavně po svých, dva dny nám zabere výprava divokými polopouštními horami ke klášteru Gunda-Gundo, čtyři dny budeme putovat zemědělskou krajinou mezi pískovcovými stolovými horami od vesnice k vesnici a od kostela ke kostelu. Dva dny pak věnujeme výstupům k nejvyhlášenějším skalním kostelům v oblasti Gheralta.
Záverečná čtyřdenní výprava terénními auty směřuje do jedné z nejneobvyklejších a nejnehostinnějších krajin na Zemi. Danakilská proláklina je nejníže položeným místem v Etiopii a patří k nejteplejším místům na světě. Je domovinou pasteveckého kmene Afarů, majitelů tisícihlavých velbloudích stád. Nekonečné karavany odtud proudí s náklady ručně vytěžené soli na etiopskou vysočinu. Oblast kráteru Dallol je proslulá bizarními a pestrobarevnými solnými útvary, vzniklými erozí a působením horkých pramenů a gejzírů. Erta Ale je jednou z pouze několika sopek s lávovým jezerem na světě a noční návštěva okraje kráteru patří k nezapomenutelným zážitkům.

Etiopie   Etiopie

Etiopie   Etiopie
Program:
1.-2.den - let Praha – Addis Abeba, ranní přílet do Addis Abeby (2300 m.n.m.), procházka starým centrem města, návštěva císařského paláce a etnografického muzea
3.den – ranní přelet do Axumu (2000 m.n.m.), ruiny hlavního města jedné z velkých starověkých civilizací (památka UNESCO), přes 2000 let staré obří obelisky, návštěva chrámového okrsku, kde je podle etiopské církve uložena biblická Archa úmluvy.
4.den - minibusem do Adigratu, cestou zastávka ve městečku Adua s tradičními tigrayskými kamennými usedlostmi, pokračujeme krajinou skalních útvarů k ruinám předaxumského chrámu v Yeha - nejstaršího v zemi, poté pistami ke klášteru Debre Damo na stolové hoře, přístup je možný pouze šplhem po laně (stolová hora není přístupná ženám).
5.-6.denpěší výprava ke klášteru Gunda-Gundo, spustíme se polopouštními horami z planiny etiopské vysočiny (2600 m.n.m.) do hluboko zaříznutého odlehlého údolí (1200 m.n.m.) a druhý den vystoupáme zpět na vysočinu. Cesta patří k nejhezčím etiopským trekům.
7.-9.den – po návratu do Adigratu vyrazíme na čtyřdenní pěší putování tigrayskou vysočinou. Cesta povede krajinou stolových hor (nejvyšší vrcholy 3200 m.n.m.) , překvapivě úpravnou, intenzivně zemědělsky využívanou. Čekají nás stametrové stěny pískovcových stolových hor a návštěvy vesnic i několika odlehlých tigrayských skalních kostelů. Jeden z nich je přístupný pouze po soustavě žebříků připevněných ke skalním stěnám. Noclehy jsou v tigrayských vesnických domech hudmo a starat se o nás budou místní vesnické komunity.
10.-11.den – po sestupu do oblasti Gheralta se vydáme k nejproslulejším skalním kostelům v této oblasti – stržemi a po skále vystoupáme ke skalním kostelům Maryam Korkor a Daniel Korkor (2500 m.n.m), spojenými stezkou vedoucí po úzké skalní římse. Druhý den bude možnost fakultativně vystoupit k asi nejexponovaněji položenému kostelu Abuna Yemata Guh, který je vytesán vysoko v samostatně stojící skalní věži. Přejedeme do města Wukro, cestou se zastavíme v kostelu Abreha wa Atsbeha, jehož vnitřní výzdoba je považována za nejpůsobivější v oblasti.
12.-15.denČtyřdenní výprava do Danakilské prolákliny. Čeká nás cesta z vysočiny (2200 m) přes jeden z nejrozlehlejších zbylých etiopských lesů do domoviny pasteveckého kmene Afarů. Z afarské vesnice Hamadela vyrazíme po staré solné stezce, po které proudí karavany velbloudů s nákladem ručně vytěžené soli. Po noclehu v afarské vesnici se brzy ráno se vydáme s karavanami k místu těžby. Celý den pak pojedeme Danakilskou proláklinou k sopce Erta Ale (600 m.n.m.).Večer podnikneme pěší výstup na vrchol vulkánu na noční pozorování lávového jezera. Následující den vyrazíme do surreálné krajiny v okolí Dallolu (115 metrů pod hladinou moře) – do oblasti žlutých, oranžových, zelených a modrých usazenin sirných a železitých pramenů, bílých plání napůl vyschlých solných jezer, bludišť erodovaných solných skalních útvarů. Navštívíme dalolské město duchů: opuštěné městečko těžařů s domky postavenými ze solných bloků. Návrat na vysočinu do města Mekele – centra tigrayského regionu.
16.den - ráno let Mekele – Addis Abeba, volné odpoledne v Addis Abebě, nákupy a noční odlet domů
17.den - let Addis Abeba - Praha

V ceně zahrnuto: letenka Praha – Addis Abeba - Praha a 2x vnitrostátní přelet vč. všech poplatků ve výši do 22000 Kč, český průvodce, v horách a Danakilu místní průvodce, doprava, ubytování, částečně stravování, vstupní poplatky do Danakilu, transport zavazadel během treků
Letenky: zajištěny standardně z Prahy, možnost zajištění odletu i z Vídně
Doprava: 2x vnitrostátní přelet Addis Abeba – Axum a Mekele – Addis Abeba (v případě nutnosti mohou být nahrazeny pozemní přepravou), terénní auta, minibus, muly pro přepravu zavazadel
Stravování: během treku v Tigray a výpravy do Danakilu plná penze (7x), při treku ke Gunda-Gundo a při noclehu v lodžích a ve městech snídaně (8x), ostatní individuálně v místních restauracích a z vlastních zdrojů
Ubytování: v hotelech a lodžích (9x), na treku ke Gunda Gundo ve vlastním stanu nebo pod širákem (1x), na treku v Tigray v jednoduchých venkovských domech (3x), v Danakilu na postelích pod širým nebem (3x)
V ceně nezahrnuto: vízum (cca 52 USD), vstupné do navštívených objektů a do kostelů a klášterů po cestě, spropitné pro etiopského průvodce a další doprovod, cestovní pojištění
Počet účastníků: minimální počet účastníků je 5, maximální 9
Náročnost zájezdu: Středně náročný trek, každý člověk s dobrou fyzickou kondicí se může zájezdu zúčastnit. Jde se na lehko, těžší zavazadla a stany přenáší od tábořiště k tábořišti muly a převáží auta. Denní etapy 5 – 8 hodin chůze. Zájezd není vhodný pro lidi trpící závratěmi. Výstup po skále ke kostelu Abuna Yemata Guh je exponovaný a vyžaduje základní horolezecké dovednosti. Výstup po laně ke klášteru Debre Damo vyžaduje technickou dovednost nebo sílu a fyzickou zdatnost. Ostatní výstupy zvládne každý, kdo je schopen se pohybovat v mírně exponovaném terénu a netrpí závratěmi. V Danakilu maximální denní teploty obvykle přesahují 40 stupňů. V lednu a únoru je šance trefit se do několika chladnějších dnů roku , kdy se maxima pohybují kolem 35 stupňů. Pěší trasy v Danakilu jsou kratší a absolvujeme je v časných ranních, pozdně večerních nebo nočních hodinách.
Náročnost stupně 3 je uvedena kvůli vyšší obtížnosti vyjmenovaných tras a kvůli extrémnímu klimatu, které nás může čekat v Danakilské proláklině. Odmyslíme li si tyto dvě skutečnosti, odpovídá náročnost programu stupni 2.

Nástupní místa: Praha, Addis Abeba

RNDr. Pavel Kumpán - Geos travel, cestovní kancelář
Šternberkova 10, Praha 7, www.zakavkazsko.cz, www.jemen.cz, info@jemen.cz
 266713032