hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán hlavní strana Jemen.cz – zájezdy Jemen, Omán
Zájezdy    Individuální cesty  Novinky   Fotogalerie    Kontakt
ZÁJEZDY
 Přehled zájezdů
   - Omán
   - Etiopie
   - Sokotra
   - Další země
 Typy zájezdů
 Náročnost
 Slevy a ceny
 Letenky
 Doprava
 Ubytování
 Stravování
 Víza
 Proč s námi
 Jak se přihlásit
 Smlouva o zájezdu
 Všeobecné podmínky
 Pojištění CK
 Cestovní pojištění

Zájezdy do zemí

GRUZIE
ARMÉNIE
TURECKO

www.zakavkazsko.cz

   CENY ZÁJEZDŮ

V ceně našich zájezdů je obvykle zahrnuto:
Mezinárodní letenka s odletem z Prahy včetně všech příplatků a tax, veškerá místní doprava, ubytování, částečně stravování, český průvodce, u trekingů a vysokohorské turistiky také místní průvodce či doprovod, zákonné pojištění CK proti úpadku

V ceně našich zájezdů není zejména zahrnuto:
Vstupní víza, pojištění léčebných výloh, pojištění stornopoplatků, vstupné do objektů a rezervací, spropitné pro místní průvodce a řidiče

Upřesnění pro konkrétní zájezdy:
U detailního popisu programu každého zájezdu je přesná specifikace služeb zahrnutých v ceně a případných upřesnění či výjimek z obecných pravidel popsaných výše.


SLEVY PLATNÉ PRO ROK 2017

1. SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ Sleva 2% za včasné přihlášení 3 měsíce dopředu.
Sleva 3% za včasné přihlášení 4 měsíce dopředu.
Sleva 4% za včasné přihlášení 5 a více měsíců dopředu
Podmínkou je podání závazné přihlášky a zaplacení zálohy, přičemž rozhodným datem je den připsání zálohy na náš účet.

2. SLEVA PRO STUDENTY, UČITELE A SENIORY - 2%
Dokládá se průkazy ISIC/ITIC, resp. dosažením věku 65 let do dne odjezdu zájezdu.

3. SKUPINOVÁ SLEVA - 2%
Týká se skupin od 5 osob výše, přihlášených společně a naráz.

4. VĚRNOSTNÍ SLEVA - 5%
Sleva pro ty, kteří s námi v posledních pěti letech (tj. v letech 2012 – 2016, popřípadě i v roce 2017) již vyrázili na zájezd.

5. SLEVA "VĚRNÝ KLIENT PRODEJCEM" – 2% ZA KAŽDÉHO NOVÉHO KLIENTA
Slevu může získat každý náš věrný klient. Pokud se spolu s ním na jedné přihlášce přihlásí na zájezd klienti, kteří s naší kanceláří ještě necestovali, získává speciální dodatečnou slevu 2% za každého takového klienta. Celková výše této slevy není omezena. Lze ji ale uplatnit pouze při přihlášení alespoň 2 měsíce před odjezdem.

PRAVIDLA PRO VÝPOČET SLEV
1) Slevy se počítají ze základní ceny zájezdu, nepočítají se z cen doplňkových služeb.
2) Slevy 1.,2.,3.,4. lze kumulovat do maximální výše 8%
3)Sleva 5. se přičítá ke kumulované slevě dosažené podle bodů 1. - 4. (max. 8%) a celková výše takto dosažené slevy není omezena. Tuto slevu lze uplatnit pouze při koupi zájezdu přímo v cestovní kanceláři Geos travel a platí pouze pro zájezdy organizované cestovní kanceláří Geos travel.

UPOZORNĚNÍ
Protože příprava zájezdů vyžaduje poměrně složité a včasné zajišťování všech potřebných služeb a letenek, na zájezdy nevyhlašujeme slevy typu "last minute".


Tento systém slev je platný od 1.ledna 2017Aktualizováno: leden 2017